• Kaupadele kehtib garantii seaduses ettenähtud korras ning vaid koos ostuarvega. Garantii ei kehti kaupadele, mille puudused tulenevad kauba väärast kasutamisest või normaalsest kulumisest.
  • Ostetud toodetele kehtib 14-päevaline tagastusõigus. Selleks peab ostja tagastatava kaubaga kaasa andma ka vastavasisulise avalduse. Tagastatav kaup peab olema rikkumata, kasutamata ja originaalpakendis.
  • Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-posti aadressile info@madratsiparadiis.ee.  Taganemisteates peab olema kirjutatud: kliendi ees ja perekonnanimi, tellimuse number, tellimuse kuupäev, tagastuse põhjus.
  • Tagastatud kauba eest kantakse raha samale arvelduskontole, mida kasutati kauba eest tasumisel. Müüja kannab raha antud kontole 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kätte saamisest.
  • Makstud saatekulusid ei tagastata ja saatmisega seotud kulutusi ei kompenseerita. Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud kuni 12 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

  • PS! Eritellimusena valminud tooteid ei kuulu tagastamisele!

Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

  • Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on ostjal õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  • Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab ostja kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@madratsiparadiis.ee järgneva infoga:

          1) kliendi nimi ja kontaktandmed;
          2) kaebuse esitamise kuupäev;
          3) tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
          4) SisustusEst OÜ-le esitatav nõue;
          5) arve number, võimalusel lisada arve koopia.

  •  Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda SisustusEst -lt tasuta toote parandamist või kauba vahetamist.
  •   SisustusEst  ei vastuta:

           1) kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
           2) defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
           3) toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.